За ЕУРА Енерджи

Партньорството между датския опит и българската експертиза, поставят началото на едно вълнуващо пътуване с цел създаването на достъпна, екологично чиста и независима енергия в България и региона.

Като водещ разработчик във възобновяемата енергия, визията на ЕУРА Енерджи е да обхване всички етапи от жизнения цикъл на енергиините проекти – от планиране и финансиране до изграждането и управление на паркове за зелена енергия.

€ 1 млрд

Планирани инвестиции в български проекти

18

Страни по света

15+

Години във ВЕИ
индустрията

6 GW

енергийни мощности в проекти

Проекти

В Експлоатация

1000 МВт Хибрид

В процес на изграждане

530 МВт Хибрид

Планирани проекти

1000 МВт Хибрид

Вятърна енергия

Вятърна енергия

Вятърната енергия се улавя от вятърни турбини и се преобразува в електричество
прочетете повече

Фотоволтаици

Фотоволтаици

Превръщането на слънчевата светлина в електроенергия
прочетете повече

Енергийни центрове

Енергийни центрове

Единна циркулираща енергийна система за постигне на по-устойчив модел
прочетете повече

Биогаз

Биогаз

Микс от газове, след преработка на селскостопански и битови отпадъци, което предизвиква освобождаване на енергия
прочетете повече

Зелен водород

Зелен водород

Възможността енергийната система да се използва в затворен цикъл, без загуба на енергия
прочетете повече

Батерии

Батерии

Спомагат за баланса между производство на енергия и нейното потребление, балансиране на мрежата и оптимизация на цената
прочетете повече

Истории

Светът се насочва към възобновяеми енергийни източници и България не прави изключение.

На 7 Септември се проведе традиционният за Eurowind Energy ден на компанията. Събитието събра 476 колеги от цяла Европа и САЩ и бе посветено на  екипната работа, независимо от националностите и работните отдели.

Scroll to Top