Община Тунджа отличи инвестицията на Тенево Солар

На 22 април – международен ден на Земята и празник на община „Тунджа“, бе организиран  Инвестиционен форум за територията на общината, който събра заедно представители на вече работещия бизнес , с инвеститори в нови направления с висока добавена стойност за развитието на региона и местната власт.

Кметът Станчо Ставрев даде начало на празничния ден с церемония по награждаване на отличилите се деца, спортисти, благодетели и представители на бизнеса с проекти в процес на реализация. Не бе пропуснато да се отчете приноса и на служители от общинската администрация.

Сред отличените бе и проектът „Тенево Солар“ с приз за инвестиция за изграждане на соларен парк, връчена на Калина Пеловска, изпълнителен директор на дружеството. Красивата награда, специално изработена за повода, съчетава традиционни за региона елементи – житен клас, камбана и така характерния гълъб – дело на местния скулптор Борис Йорданов.

Събитието продължи с приветствено слово от Лидия Шулева, бивш вицепремиер и министър на труда и социалната политика. Последваха и официални презентации на вече изпълнени инвестиционни намерения, както и на проекти в процес на изграждане.

Успоредно с официалната част бе организирано изложение на производители от региона, така че участниците имаха възможност да се потопят в местното гостоприемство.

Целта на Инвестиционен форум „Тунджа“ е да създаде реална и пълноценна среда за комуникация както между бизнеса, който инвестира на територията на общината, така и между него, местната власт и институциите, имащи отношение към работата му. Амбицията е да се превърне в традиционна среда за обмен в подкрепа развитието на местните общности.

Важни акценти от форума бяха вече реализирани устойчиви инвестиции в машиностроенето и логистиката и техния последващ напредък, развиващите се мащабните проекти в областта на енергия от възобновяеми източници и подобренията на традиционния за територията поминък – селското стопанство и други.

Scroll to Top