Тенево: първа копка на най-голямия хибриден ВЕИ проект

На 19 септември бе започна изграждането на първия в България хибриден проект за възобновяема енергия, който включва мощности от 238 мВт солари, 250 мВт вятърни турбини и батерии, които съхраняват до 500 мВтч енергия.

Соларната част, която ще бъде изградена на старото военно летище до ямболското село Тенево, се позиционира като една от най-големите инициативи за чиста енергия в България и има за цел да заработи напълно през 2025 г. Централата ще може да осигури напълно годишната консумация на около 100 000 домакинства с чиста енергия или повече от всички живеещи в Ямбол и околните населени места.

В първия етап, който включва именно изграждането на фотоволтаичната централа, нейната подстанция и връзката с мрежата ще бъдат вложени близо 300 млн. лв.

Успоредно се развива и следваща фаза на проекта, която следва да присъедини над 250 MW вятърни турбини и като последна стъпка е инсталация за съхранение на електроенергия (батерии) с капацитет 250 MW/500 MWh. Подобен хибриден подход е от ключово значение, тъй като соларните панели използват потенциала на слънцето през деня, докато вятърните мощности традиционно работят през нощта и в комбинация с батериите осигурява непрекъснато производство на енергия.

Елена Маркова, изпълнителен директор на EURA, сподели по време на церемонията по първата копка: „Радваме се, че дадохме старт на този мащабен ВЕИ проект в България. Това ще е първата хибридна генериращата мощност от този тип в страната и един от най-мащабните и сложни проекти за чиста енергия на Балканския полуостров. Той на практика доказва, че възобновяемата енергия има водеща роля в енергийната трансформация на въглищните региони и ще даде силен тласък на зеления преход в България„.

Самото разрешение за строеж на соларната централа бе издадено в края на месец Август от община Тунджа и за изпълнител на проекта е избрана Solarpro Holding – мултитехнологичен лидер в изграждането и оперирането на мащабни прокети за производство на енергия от ВЕИ с дългогодишен опит във фотоволтаичния сектор в Европа.

Scroll to Top