Батерии

За по-оптималната експлоатация и подобряване възможностите на източниците на възобновяема енергия е необходимо използването на батерии. Те позволяват съхранение на енергията при по-високо производство на слънчевите и вятърните мощности.

Слънчевите панели могат да произвеждат само през светлата част на деня, а вятърните турбини го правят следствие на различната сила и скорост на вятъра. Внедряването на батериите за съхраняване на електроенергия спомага за баланса между момента на производство на енергия и нейното потребление, оптимизация на цената и балансиране на цялата мрежа.

Батериите са устройства, които преобразуват химическата енергия директно в електричество. Наричат се акумулаторни батерии и най-често използваните видове са:

Литиево-йонни батерии – срещат се предимно в преносимата електроника тъй като те съхраняват много голямо количество електроенергия в много малка батерия. Но производството им в по-големи размери е скъпо и сложно.

Оловно-киселинни батериии – имат приложения основно при по-високи мощности. Макар лесното им производство и масовото използване по света, те са по-стара технология, която има своите недостатъци, основно в продължителността им на живот, и във влиянието върху околната среда при неправилно съхранение.

На хоризонта от иновации се разработват и нови технологии за батерии, които да заменят съществуващите, с по-дълготрайни и рентабилни. Подобен пример е ултракондезанторът. За сравнение, той има много по-дълъг живот от оловно-киселинната батерия и не разчита на никакви химически реакции. Може да бъде напълно разреден и да се съхранява във всякакво състояние. Зарежда се много по-бързо и батериите издържат много по-дълго от преди. Основна пречка е липсата на масово производството, което да ги направи икономически ефективни и широко прилагани.

Scroll to Top