Енергийни центрове

Ако обществото наистина иска да се възползва от новите зелени технологии, то трябва да започне да мисли за енергийната система по циркулярен и устойчив начин.

Енергийните центрове са такава концепция, която включва интеграция на вятърни турбини, соларна енергия и батерии за производство на зелен водород и биогаз.

Отправна точка са слънчевите и вятърните турбини. Тези технологии произвеждат зелена енергия, която се използва в другите части от енергийния сектор. Батериите за съхранение на енергия ще предоставят балансиращи услуги на мрежата, а чрез електролизата ще се произвежда зелен водород. Слънчеви и вятърни турбини са разположени в близост до обработваема земя. Това прави възможно производството на биогаз на местно ниво в комбинация със зелена енергия. Именно газификацията на слама и местни култури, вместо тяхното изгаряне, е устойчив начин за запазване на всички хранителни вещества на почвата.

Създаването на големи енергийни центрове ще позволи значителни икономии на средства за инфраструктура. Тъй като част от енергията се консумира на място, големите дълги и скъпи присъединявания могат да бъдат заменени с много по-къси преносни мрежи, комбинирани с газопроводи. Цената на преноса на енергия по газови тръби е приблизително 10% по-ниска в сравнение с преноса на енергия по мрежата.

Концепцията за големите енергийни центрове работи в Дания и ще бъде пренесена в България според местните нужди и условия.

Scroll to Top