Фотоволтаици

Фотоволтаиката представлява метод за произвеждане на електрическа електроенергия, използващ полупроводници за постигане на фотоволтаичен ефект, чрез преобразуване на слънчевата радиация в постоянен ток. Производството на фотоволтаична енергия използва слънчеви панели, съставени от множество соларни клетки, съдържащи фотоволтаичен материал. Казано накратко – фотоволтаиката е превръщането на слънчевата светлина в електроенергия.

Фотоволтаични системи (на английски: Photovoltaics, PV) са съоръжения за превръщане на слънчева енергия в електрическа енергия. Фотоволтаичната система съдържа слънчеви панели, съставени от слънчеви клетки от полупроводников материал (основно силиций), при който протича фотоволтаичен ефект. Процесът по природа е физикохимически, тъй като първият му етап е фотоелектричен ефект, след който протича електрохимичен процес, при който се генерира електрически ток. Енергията, генерирана с фотоволтаични системи отдавна се счита за чиста и възобновяема енергия.

Превръщайки слънчевата светлина в електричество, фотоволтаиката използва ресурс с неограничен потенциал. Самата система и компонентите й са зависими от технологичното развитие. Като се има в предвид скоростното развитие на технологията, цените бележат постоянен спад, въпреки увеличаващото се търсене.

Тъй като енергията от фотоволтаиката може да се произвежда навсякъде и в малък мащаб, тя осигурява енергийна независимост на национално, местно и индивидуално ниво. Поради тази причина, тя има директен и положителен ефект върху енергийната независимост и сигурността на доставките. Енергийната независимост става фактор с нарастващо значение за икономическата стабилност и политическата сигурност.

глобалното разпространение, възвръщането на инвестицията става все по-бързо.

Едва 0,7% от територията на Европа трябва да бъде заета от соларни инсталации, за да се покрие 100% от електроенергийна потребност.

Предимствата на фотоволтаичната инсталация

 

Не причинява шум и не отделя вредни емисии или друг вид замърсяване, спомагайки за намаляване на глобалното затопляне.

Модулите се произвеждат по най-високите европейски стандарти за качество, което ги прави безопасни и високонадеждни.

Модулите се рециклират и изработват от силиций, стъкло и алуминий, чиято употреба намалява крайните цени на продуктите.

Инсталациите изискват минимална поддръжка, защото не се нуждаят от профилактика, а инсталирането им е лесно и бързо.

Автономните инсталации осигуряват фотоволтаичен ток за битови нужди, охладителни системи, телекомуникационни централи и др.

Модулите могат да се монтират на покриви и фасади по естествен начин, допринасяйки за компенсиране на изразходваната енергия.

Основният източник на енергия е слънцето, а панелите се правят от силиций, който не е токсичен и се произвежда от пясък.

Поради скоростното технологично развитие и

Scroll to Top