Възобновяема енергия с ЕУРА Енерджи

Светът се насочва към възобновяеми енергийни източници и България не прави изключение. Нашата страната разполага с огромни възобновяеми енергийни ресурси, включително вятърна, слънчева и биомаса и тяхното естествено развитие в следваща технологична стъпка като енергийни центрове и зелен водород. Секторът на възобновяемата енергия в страната бележи ръст, като държавната политика има за цел увеличаване на дела на възобновяемата енергия в общия енергиен микс.

Именно общи работни проекти в Европа срещат датското дружество Еуроуинд Енерджи (Eurowind Energy) и българската компания Реналфа, което прераства в равноправно партньорство в България и създаването на компанията ЕУРА Енерджи АД.

Основна стъпка след създаване на българо-датското дружество, бе откриването на офис на компанията през първата половина на 2022 г. Офисът се намира в сърцето на София, на бул. Цар Освободител 14, ет. 2. и ще служи като център за проектите за възобновяема енергия в региона, осигурявайки контакт на място между клиенти, специалисти от бранша и представители на компанията.

Стартирането на уебсайта има за цел да предостави информация за проектите, технологиите и експертния опит на компанията в сферата на възобновяема енергия. Уебсайтът ще послужи като платформа за компанията, за да съобщи своя ангажимент за устойчивост, да предостави ценна информация за компанията и по-голямо разбиране в света на енергията от възобновяеми източници.

С решението за откриване на офис в България и стартиране на уебсайт, акционерите желаят да демонстрират ангажимента на компанията към устойчивото развитие и признаването на потенциала за възобновяема енергия в България. Инвестиции от такъв характер са значими в развитие както за компанията, така и за страна като България. ЕУРА Енерджи се надява с напредване на проектите в страната, да се открият възможности за работа на местната работна сила в определени региони на страната и развитието на сектора на възобновяемата енергия в България ще допринесе за енергийния преход на страната и ще помогне на България да постигне целите си за по-евтина и екологична енергия, а успоредно с това и по-силно независима икономика.

КАК СЕ РОДИ СИМВОЛЪТ

Декарбонизирането на нашите общества и икономики е водещо предизвикателство на този век. Няма само един начин това да се случи и ние от Eura Energy работим по всеки от тях, чиято идея е и в основата на логото.

Изображението е натрупване на няколко слоя. Започвайки от цветовете, които не са избрани случайно.

Соларната енергия е в изобилие, поради нейния източник, самото Слънце. Тя може да се съхранява и използва за задоволяване на нуждите от електричество, когато е необходимо. Неминуемо, един от цветовете изразява именно усещането за слънце и неговите слънчеви лъчи.

Вятърна енергия е друг естествен и възобновяем ресурс. Той е чист – не произвежда емисии на парникови газове, нито замърсители на въздуха и никога няма да се изчерпи. Освен че е чиста, вятърната енергия може успешно да съществува съвместно с други сектори, като земята, на която са разположени вятърни паркове, позвоялва да се използва за земеделие и други цели. Това ни води до зеления цвят в символът на ЕУРА Енерджи.

Водородът е решението да декарбонизираме значително бъдещото производство на енергия, вкл. за индустрии, при които зелената енергия не е възможна. Той има и характерситиките на гъвкав източник на енергия – може да се използва незабавно или да се съхранява и транспортира за по-късна употреба с различни технологии на преносна мрежа. Небесно синият цвят изразява именно усещането за лекота и чистота.

ЕУРА Енерджи е компания, създадена в партньорство между две отделни юридически лица. Съвместната им работа е изразена и в цветовете, които реферират и към корпоративната идентичност.

Цветът на слънцето е препратка към един от акционерите – Реналфа. Цветът на вятърната енергия представлява другия партньор – Eurowind Energy. Символ на съвместната работа помежду им е синият цвят.

Търсейки референция и извън рамките на корпоративната идентичност, съществува т. нар. световната енергийна трилема – търсенето на баланс между три противоречащи си предизвикателства като сигурност, достъпност и устойчивост.

От една страна сигурността отразява капацитет за надеждно посрещане на настоящите и бъдещи енергийни нужди, бързо възстановяване от сътресения на системата с минимално прекъсване на доставките.

От друга, достъпността оценява способността да се осигури универсален достъп до справедлива цена и изобилна енергия за домашна и търговска употреба.

Устойчивостта представя прехода към смекчаване и избягване на потенциални екологични щети и въздействия от изменението на климата.

Преплитането на трите овални форми в символа на ЕУРА Енерджи изразява идеята за оптималния микс на енергийната трилема и подчертава нашата най-силна страна и фокус на бизнеса ни – вятърните турбини.

Scroll to Top