Зелен водород

За производството на зелен водород („Power to X“)са необходими вятърни турбини, слънчева енергия и процес на електролиза. Ако обществото наистина иска да се възползва от новите зелени технологии, то трябва да започне да мисли за енергийната система по циркулярен начин.

Обществото е свикнало да възприема енергийния сектор като поредица от системи – газова, отоплителна и електроенергийна. Затова в продължение на много години фокусът е бил върху оптимизацията на всяка система. Необходимо е цялостно преосмисляне на начина, по който енергията се произвежда, съхранява и използва. Ако това се случи успешно, можем да съхраняваме остатъчната енергия от един вид производство в друго, преди да бъде използвана в трето.

Това означава, че енергията никога няма да се губи. От една страна, може да използваме въглеродния диоксид от съществуващите комбинирани централи и централи на биогаз за производството на водородна енергия, а от друга страна, отпадъчната топлинана от процеса на електролиза при производството на водород, може да се използва за топлофикация на български градове.

Тъй като процесът на електролиза генерира значително количество топлина, ще има възможности за доставка на топлина за централно отопление или за ускоряване на газификацията в инсталации за биогаз.

Възможността за трансформиране на енергията от електричество във водород ще създаде и възможност за съхранение на зелена енергия – нещо, което се счита за решаващо за успеха на екологичния преход.

Scroll to Top